Tools for Financial Managers and Controllers
contact
home


Advies en Coaching

De kosten van uw project, de implementatietijd en de kwaliteit van het resultaat optimaliseren is voor FocusData een absolute prioriteit en maakt deel uit van onze kwaliteitscriteria. Daarom passen wij ons advies aan de behoeften van elke onderneming aan.

Om zo goed mogelijk aan de behoeften van de onderneming te beantwoorden, kan de totstandbrenging van uw nieuw financieel beleid door onze deskundigen volgens verschillende strategieën uitgevoerd worden. Deze zijn gebaseerd op standaardwerkmodules.

Module voorstudie

Het succes van een project hangt nauw samen met de kennis van de situatie van de onderneming en van zijn doelstellingen. FocusData helpt u bij het opmaken van een inventaris van uw organisatie en bij het opstellen van de behoeften op het niveau van strategisch management. Met uw medewerking stellen wij een nauwkeurig lastenboek op dat het geheel van de verwachte resultaten, de verplichte implementatiestappen en de doelstellingen van het  managementproject beschrijft. Dit document is de leidraad voor het goede verloop van het project.


Module bilaterale implementatie

U kunt verkiezen om zelf, onder leiding van een FocusData consulent, een groot deel van het invoeren van de nieuwe beheertools te verwezenlijken. U geniet van onze expertise en voert het project uit in het tempo dat u het beste ligt. De verdeling van de taken tussen u en FocusData wordt in gemeenschappelijke overeenkomst bepaald en in het lastenboek beschreven.


Module sleutel-op-de-deur

FocusData kan het geheel van het verzamelen en de analyse van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opzetten van het SBM project verwezenlijken. Onze consulenten kunnen eveneens het model creëren in de software en het in productie zetten. Wij leveren in dit geval een sleutel-op-de-deur project volgens de specificaties van het lastenboek.


Module kennisoverdracht

Het objectief van SBM is om de nodige informatie te creëren voor de financiële directie en voor de verschillende niveaus van management in het bedrijf.  Om de modellering te kunnen uitvoeren en het informatieprofiel dat aan de verschillende directies geleverd moet worden te kunnen bepalen, moeten onze consulenten een aantal meetings plannen met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf om informatie te verzamelen.
FocusData  zorgt ervoor dat elke etappe en elk element van het project duidelijk worden gedocumenteerd.
Deze documentatie wordt aan uw bedrijf doorgegeven bij het in productie zetten van de methode, zodat u het project volledig beheerst. De kennisoverdracht wordt eveneens tijdens de opleiding en opvolging gegarandeerd.


Module bijstand op lange termijn

FocusData kan u helpen om uw modellering te laten evolueren in functie van de behoeften van uw bedrijf.

Onze adviseurs vergezellen u in deze groei- en evolutiefase van de financiële informatie tools