Tools for Financial Managers and Controllers
contact
home


Smart Business Modelling

Plus Value

10 jaar geleden zette FocusData een nieuwe innoverende en efficiënte technologie op punt voor bedrijven die d.m.v. Business Intelligence technieken een performant beheer willen leiden

Het Smart Business Modelling principe is op 3 pijlers gebaseerd:

Methode 

De gestructureerde en efficiënte benadering laat onze adviseurs toe om de oplossing snel te ontplooien. Ons hoofddoel is van onze gebruikers de totale en onmiddellijke beheersing van de oplossing en van elk management tool aan te bieden.

Software

Onze software ingenieurs ontwerpen krachtige software die toch eenvoudig en gebruikersvriendelijk blijft. De architectuur van onze tools zijn gebaseerd op een uiterst geoptimaliseerd concept van bedrijfsmodellering.

Coaching

Het doel van ons management-advies-kabinet is van de oplossing ter beschikking te stellen van autonome gebruikers. Als u aan tijdsgebrek leidt kunnen onze adviseurs u begeleiden bij elke etappe, van lastenboek realisatie tot en met het implementeren van de software tools.

Het SBM rekenmodel traceert kosten door 6 fasen van resultaten te creëren:

• Verbruikte middelen die per kostencentrum verbruikt worden (Cost Pool)
• Verbruikte middelen die door activiteiten verbruikt worden (steun- en directe activiteiten)
Steunactiviteiten die door directe activiteiten verbruikt worden
Directe activiteiten die verbruikt worden door Cost Objects
Gedocumenteerde kostprijs en resultaat per Cost Object
• Toewijzing van een Cost Object (bijv. product) naar een ander Cost Object (bijv. klant)

SBM leidt tot een modellering van de werking van de onderneming.  De methodologie geeft de gedetailleerde samenstelling van de kosten van elk element van het model weer.  Het  maakt het mogelijk om, per hergroepering,  rentabiliteit- en prestatieanalyses te verwezelijken per  directie, dienst, proces, project, klant, enz.  De berekeningen rechtvaardigen het verkregen resultaat tot in de details. Fase per fase worden de berekeningen van de verschillende kosten en hun verdeling op alle niveau's van de organisatie uitgevoerd.

De kosten, de rentabiliteit,  de verdeelsleutels,… zijn  „traceerbaar“  in het detail van de berekeningen.  De klaarheid van deze management informatie stimuleert business analyses en leidt tot een dynamisch strategisch management .

arrowtop