Tools for Financial Managers and Controllers
contact
home


Ons Team

Plus Value

FocusData vandaagSedert zijn oprichting is het bedrijf in handen van privé-aandeelhouders die actief betrokken zijn bij zijn ontwikkeling ervan en allen op hun gebied deskundig zijn, zij het informatica, management of financiële analyse. Deze basis schenkt het bedrijf een grote stabiliteit.

Onze ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op kostenbeheer en de toegang tot kennis, waartoe we beschikken over een netwerk van internationale partners (universiteiten, adviesbureaus). Op die manier kunnen we een ongeëvenaarde waaier aan diensten en producten aanbieden.


organigramme
Dank zij een nauwe samenwerking met onze klanten en de observatie van de werkomgeving kunnen wij onze software en onze diensten efficiënt laten evolueren. Onze bedrijfssoftware en onze ondersteunende diensten worden verder ontwikkeld in nauwe samenspraak met onze klanten en worden getoetst aan een voortdurende observatie van de werkomgeving. Van bij de aanvang heeft FocusData een gestage ontwikkeling gekend, tot grote tevredenheid van zowel z’n partners als de gebruikers van zijn producten. Elke dag zetten we ons in om op de ingeslagen weg verder te gaan