contact
home

T

raceerbaarheid

trac

SBM traceert kosten door 6 fasen van resultaten te creëren:• Verbruikte middelen die per kostencentrum verbruikt worden (Cost Pool)
• Verbruikte middelen die door activiteiten verbruikt worden (steun en directe activiteiten)
Steunactiviteiten die door directe activiteiten verbruikt worden
• Directe activiteiten die verbruikt worden door Cost Objects
• Gedocumenteerde kostprijs en resultaat per Cost Object
• Toewijzing van een Cost Object (bijv. product) naar een Cost Object (bijv. klant)SBM leidt tot een modellering van de werking van de onderneming.  SBM geeft de  gedetailleerde  samenstelling van de kosten van elk element van het model weer.  SBM maakt het mogelijk om, per hergroepering,  rentabiliteit- en prestatieanalyses te verwezelijken per  directie, dienst, proces, project, klant, enz.  De berekeningen rechtvaardigen het verkregen resultaat tot in de details.

Niveau per niveau legt het uitvoerige spoor van berekeningen de verschillende kosten en hun verdeling op alle niveau's van de organisatie uit.

De waarde van de kosten, van de rentabiliteit, van de drivers,… is „traceerbaar“  in het detail van de berekeningen.

Dank zij deze duidelijkheid worden bedrijfsbeheer en het strategische keuzen vereenvoudigd.